ձ.

κοιμάομαι cubo, dormio. Կողմանիլ, ընկողմանիլ, պառկիլ.

Յայրս կողմանեալ ննջէին. յն. մի բայ. (Ես. ՟Կ՟Ե. 4։)

Յետ աղօթիցն ծերունիքն կողմանին. (Փիլ. տեսական.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ընկողմանիմ, եցայ

Voir tout