(յորմէ Կթել) τρυγητός, τρύγη vindemiae. Կթումն այգեաց, քաղումնխաղողոյ. խաղող կթելի եւ կթեալ, որ ժողովի ի հնձանս. այգեկութ. ... պօզում (եբր. պազիր, որպէս եւ պօզէր, է կթօղ).

Կթել զկութս նորա։ Լաւագոյն է ճռաքաղութիւնդ եփրեմի քանզկութսն աբիեզերայ։ Ի վերայ կթոց քոց։ Իբրեւ զճռաքաղ ի կութս։ Կալք կթոց։ Սկիզբն արար կթոց (այսինքն կթելոյ)։ Երիւք ամսօք յառաջ քան զկութս.եւ այլն։

Մրգաց հանդիպի ճաշակելով՝ կամ ողկուզից կամ թզից՝ նախ քան զգալն առնելոյն զկութս. (Պղատ. օրին. ՟Ը։)

Որթն՝ գրեթէ հուսկ յետոյ ամենեցուն գայ ի կութս. (Պիտ.։)

Կոխեաց զլցեալն չարութեան կթով. (Լծ. կոչ.։)

Իսկ (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 21։)

Կութ ինչ մրրախառն. իմա՛ մրուր գինւոյ, տօրթու. յն. τρύξ կամ τρυγία faex, amurca.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ակնարկութիւն, ութեան

Ակութ

Ահաբեկութիւն, ութեան

Ահարկութիւն, ութեան

Աղերսարկութիւն, ութեան

Աղիւսարկութիւն, ութեան

Աղկաղկութիւն, ութեան

Աղմկութիւն, ութեան

Այգեկութ, կթաց

Այգեկութք, կթոց

Այլանդակութիւն, ութեան

Անառակութիւն, ութեան

Անբժշկութիւն, ութեան

Անբնակութիւն, ութեան

Անբովանդակութիւն, ութեան

Անդրանկութիւն, ութեան

Անզաւակութիւն, ութեան

Անընդունակութիւն, ութեան

Անթափանցկութիւն, ութեան

Անկամակութիւն, ութեան

Voir tout