s.

ԿՈՒՂՊԱԿ ԿՈՒՂՊԱԿԱՆԻ. Բառ ռմկ. որպէս Կրպակ, կրպակք.

Միսն ի կուղպակն վաճառի. (Մխ. ապար.։)

Գեղօրայս, այգեստանս, կուղպականի, եւ ջաղացանի։ Կուղպականի երեք, եւ ձիթահանք, եւ այգի. (Յիշատ.։)