s.

bun, cake;
ginger-bread.

s.

ռմկ. կուտապ, գաթա, քէթէ. πέμπα coctio, genus placentae. Պլակինդի, բլիթ, խմորեղեն՝ յոր դնին չամիչք, խիւսք, եւ այլն.

Սիրէին կտապս չամչեղենս. յն. եփոյս. (Ովս. ՟Գ. 1։ ԵՒ զոմանս (ի ձկանց առնել) գծորէն կտապս. Մագ. ՟Ժ՟Բ։ ռմկ. տապկոց. կամ պաչըգ տօլմասը։)