adj.

γεγυμνασμένος exercitatus. Առաւել կամ ոյժ կիրթ. վարժ.

Որոց ճաշակելիքն իւրեանց կրթագոյնք իցեն առ ընտրութիւն բարեաց եւ չարեաց. (Կոչ. ՟Դ։)