adj.

Ուր լինի տալ կրկին կապէնս կամ զվարձս չարախօսութեան. որպէս կաշառք մատնութեան յիսուսի տուեալ յուդայի, եւ զինուորաց ի ծածկել յարութիւնն.

Յարծաթոյն կրկնակապէն կաշառաձգութիւն. (Նար. ՟Լ՟Զ։)