adj.

constructed with twigs.

adj.

Կերտեալ ի կրկտէ, ի խռուոյ. չէօր չէօքէ շինած.

տատրակն զկրկտակերտ զդուզնաքեայ փայտակերտիկն ապաւէն ծննդոցն պատրաստէ. (Ագաթ.։)