s.

shop;
tavern, wine shop or wine vault.

s.

ταβέρνα որ է բառ լտ. taberna, officina. տե՛ս եւ ՏԱԲԵՌՆ. καπηλεῖον caupona. Գործարան եւ վաճառանոց արհեստաւորաց. խանութ. եւ Կապելիոն. պանդոկ.

Երիցն կրպակաց. (Գծ. ՟Ի՟Ը. 15։)

յայգեգործութիւնս, եւ ի կրպակս, եւ յագահութիւնս. (Սարգ. յկ. ՟Ե։)

Շրջին ի կրպակս եւ ի հրապարակս. (Վրք. հց. ՟Զ։)

Ծեր այր ի կտպեղանոցս եւ ի կրպակս մտանիցէ. (Ոսկ. եբր. ՟Ե։)

Որ ի կրպակսն անիրաւեն վաճառելովն. (Լմբ. սղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կրպակամուտ

Կրպականոց

Կրպակաւետ

Կրպակաւոր, աց

Voir tout