adj.

Հրաբերան. բոցաշունչ. որպէս մակդիր արեգական.

Զեռական աւուրցն (զլոյս՝ ի չորիրն օր տարրացոյց ի կափսակս թափանցիկ հագագահրատ թաղանթիցն ամփոփել. (Սարկ. տոմար.։)