հ.

ռմկ. հագնիլ. cf. ԱԳԱՆԻՄ, եւ ԶԳԵՆՈՒՄ.

Զարանց զգեստ ինչ հագաւ. (Կանոն.։)

Իբրեւ հագաւ զհողաթափ իւր, ետես զայլ եղբայր՝ որ հագաւ զսանդալ իւր. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Բ։)

Որ հագանէր զբեհեզ ծիրանին. (Գանձ.։)

հ.

ՀԱԳԱՆԻՄ հագուցեալ. հ.

Զմաշեալ եւ զհատուցեալ (ռմկ. հագած) զգեստն ոչ դարձուցանէ . . . եթէ ագաւ, եւ մաշեաց. (Մխ. դտ.։)