s.

smelting, melting;
fusion.

s.

Հալումն. եւ Հալեալ նիւթն. որպէս եւ մարսեալ կերակուրն.

Այլասեռ նիւթոցն հալուած. (Նար. խչ.։)

Իբրեւ զհալուածս կապարի եւ պղնձոյ ընդ միմեանս խառնեալ. (Արծր. ՟Ե. 7։)

Հալուած կերակրոցն դիւրաւ ընդ ամենայն մարմինն սփռի. (Բժշկարան.։)