s.

melting, liquefaction, fusion;
dissolution;
consumption, decay;
— ջրեղէն, հրեղէն, aqueous, igneous fusion;
— կերակրոց, digestion;
— սառնամանեաց, thaw.

s.

τῆξις, σύντηξις liquatio, colliquefactio, maceratio, tabes. Հալելն, իլն. հալք. հալուած. լուծումն. հաշումն մաշումն. եւ Մարսումն.

Որպէս սառն ի ձմեռնն հալմամբն. (Լմբ. իմ.։)

Արեգակն գիճացուցանէ զմոմ եւ զպանիր՝ ընդ հալմամբ արկեալ. ապա չորացուցանէ։ (Վանակ. յոբ.։)

Պատեհ որակութեան հալման եւ ծորման. (Մագ. ՟Հ՟Ե։)

Հալմունք մեղացս սառնամանեաց պահեսցի. (Նար. ՟Հ՟Դ։)

Իբրեւ ի քուրայի հալումն իմն միանգամայն առնէ (ստամոքն). (Նիւս. կազմ.։)

Ուստի ՀԱԼՈՒՄՆ. որպէս Մարսումն. πέψις concoctio, digestio.

Նմանապէս ախտանայ յորովայնի, որ առաւելութեամբ յագեցութեանն ի հալումն ածել զ՝ի ներքս ամբարեալն ոչ կարաց։ Հալմանն սխալումն՝ որոց փափկանանն՝ հարկաւորաբար զհետ երթայ. (Բրս. յ՝իսկզբանէ. եւ Բրս. պհ.։)

Զկլեալ մարգարէն ի ջերմ որովայնի կիտին առանց հազման ամբողջ պահեաց. (Ճ. ՟Ա.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հալումն հալմունք
accusatif հալումն հալմունս
génitif հալման հալմանց
locatif հալման հալմունս
datif հալման հալմանց
ablatif հալմանէ հալմանց
instrumental հալմամբ հալմամբք