adv.

contradictorily.

adv.

ἁντιφαντικῶς contradictorie Հակառակ ասելով նախասացելոյն.

Անկարելին կարելումն հետեւանայ ո՛չ հակասաբար, այլ հակադարձապէս։ Հակասաբար հակադրութիւնք. (Անյաղթ պերիարմ.։)