ՀԱԿԱՍԱՀՄԱՆԵԼ ՀԱԿԱՍԱՀՄԱՆԻԼ ἁντορίζω, -ομαι Դէմ ընդդէմ սահմանել, եւ սահման ընդունել. անդրադարձիլ.

Հակասահմանին. քանզի ասեն, թէ անունն է սահման կարճառօտ, իսկ սահման է անուն ծաւալեալ։ Հակասահմանին միմեանց. (Սահմ. ՟Գ։ Անյաղթ պորփ.։)