s.

contradiction.

s.

Ասութիւն հակառակ նախասացելոյն յիւրմէ. այո՛ եւ ո՛չ ասելն զնոցին իրաց ըստ նմին բանի.

Եղիցի հակասութիւն այսպէս, ստորասութիւն եւ բացասութիւն ... զսորին այսորիկ զսմանէ։ Հակասութիւնք ըստ գոլ կամ ոչ գոլդ. (Պերիարմ.։ եւ Անյաղթ անդ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հակասութիւն հակասութիւնք
accusatif հակասութիւն հակասութիւնս
génitif հակասութեան հակասութեանց
locatif հակասութեան հակասութիւնս
datif հակասութեան հակասութեանց
ablatif հակասութենէ հակասութեանց
instrumental հակասութեամբ հակասութեամբք