adj. adv.

Եթէ չիցէ գրելի՝ Համաբանաբար, մարթի նշանակել՝ Ըստ կերպի համագոյութեան.

Ի ջնջումն բազմաստուած մոլորութեանն զմի աստուած ուսուցանեն համաբնաբար դաւանմամբ հարքն աստուածիմացք. (Լմբ. հանգ.։)