adj.

connatural, homogeneous;
consubstantial.

adj.

Համաբուն. ի բնէ կամ բնութեամբ նմանաւոր.

Որպէս հրեշտակաց, եւ դիւաց, եւ հոգւոց մարդկան, քանզի համաբնեայք են, նմանագոյնս եւ նովին իսկ անուամբ անուանին (ոգի). (Եզնիկ.։)