adj.

connate, twin;
uterine;
natural.

adj.

Ծննդակից. իբր Հարազատ կամ երկուորեակ. եւ Ազգակից. համասեռ. եւ Բնածին. ընդաբոյս.

Սրբասնեալ ոմն պատանի որդի դստեր համածին եղբօր նորա. (Նար. խչ.։)

Ի ձեռն համածին զգայութեանն վայելելով. (Նիւս. կազմ. ՟Գ։)

Այլ եւ մածմամբ ջրոց՝ համածին անուշութիւնս մատուցանեն զխորտկաց որոշութիւնս. (Փարպ.։)