adj.

cf. Համանման.

Հհամանման գտեալ. եւ նմանօղ լեալ.

Հհամանմանեալ մեծին եղիայի, եւ յովհաննու մկրտչին. (Շար.։)

Հհամանմանեալ առաքելապատիւ հօր. (Ճ. ՟Ը.։)

Զառիստակէս փոխան յղեալ, որ իւր որդի համանմանեալ։ Ի քաջութեան գովաբանեալ, մինչ տրդատայ համանմանեալ. (Շ. վիպ.։)

Ի համանմանեալսն լուսոյ ընթացեալ. (Շ. ՟ա. յհ. ՟Ե։)