s.

similarity, conformity, analogy.

s.

ὀμοιότης similitudo μίμησις, μίμημα imitatio, aemulatio Նմանակցութիւն. նմանութիւն. նմանօղն լինել.

Ի համանմանութիւն նոցին բորբոքեալ։ Յօրինէ զդասակարգութիւն աստիճանաց տաճարին ի համանմանութիւն երկնաւորացն պարուց։ Նմին է համանմանութիւն։ Ի համանմանութենէ վերջանան։ Բարւոք պահսեցուք զհամանմանութիւն հրեշտակական կարգաւորութեանցն. (Լմբ. սղ. Լմբ. ստիպ. Լմբ. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif համանմանութիւն համանմանութիւնք
accusatif համանմանութիւն համանմանութիւնս
génitif համանմանութեան համանմանութեանց
locatif համանմանութեան համանմանութիւնս
datif համանմանութեան համանմանութեանց
ablatif համանմանութենէ համանմանութեանց
instrumental համանմանութեամբ համանմանութեամբք