adj.

modest, decent;
reserved, moderate, temperate.

adj.

σώφρων, σεμνός modestus, honestus καθεστώς compositus. Զգաստ, որպէս Պարկեշտ. ամօթխած. հեզ. հանդարտ. ցածուն. նազելի. պատկառելի. պատուական. եւ Չափաւոր. խոհական. զգօն.

Կուսան համեստ. (Խոր. ՟Բ. 79։)

Իմաստութիւնն ի համեստ դիմացն երեւի, որպէս յանդուգն՝ ի լրբութենէ. (Նախ. ժող.։)

Ընդ զարդարելի ձեւով ընդ պարկեշտիւ եւ համեստիւ մտցէ։ Խօսի համեստ հայեցածոք. (Փիլ. քհ. ՟Է։ եւ Փիլ. տեսական.։)

Համեստ հայեցուածովք սկսաւ ճառել. (Խոր. ՟Գ. 65։)

Համեստ պարկեշտութեանն վարք. (Պիտ.։)

Համեստ հեծութեամբ. (Նար. կուս.։)

Ահագին ընտրութիւն լինելոց է համեստ եւ հաստատ ատենիւ. (Երզն. մտթ.։)

Հոգին սուրբ ասի եւ համեստ, անհոգ. (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անհամեստ

Անհամեստութիւն, ութեան

Համեստաբար

Համեստանամ, ացայ

Համեստացուցանեմ, ուցի

Համեստութեամբ

Համեստութիւն, ութեան

Համեստուհի

Voir tout