adj.

ὀμονοητικός concors. Ուր գուցէ միախոհութիւն. միաբանական.

Յայտնէ յս (սեղան արքայութեան) հասարակաց իմն եւ համիմացական կցորդութիւն, սրբոցն՝ աստուածայնոցն բարութեանց. (Դիոն. թղթ.։)