ՀԱՅՐԱՆԱՐԳ ՀԱՅՐԱՆԱՐԳՈՒ. πατραλοίας parricida. Որ անարգէ զհայր իւր. հայրազեղծ. հայրատեաց. հայրասպան.

Մահու մեռանել հայրանարգին. (Մխ. դտ.։)

Զապիրատն (զաբիսողոմ) զհայրանարգուն, զեղբայրասպան. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 3։)

Որ տասն ամ պատուեաց զհայր, եւ մի հարուած ի վերջինս ի վերայ ած միայն, իբրեւ զհայրանարգու դատապարտի. (Բրս. սահմ. կրօն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հայրանարգու

Voir tout