adj.

resembling one's father.

ὀμοιόπατηρ patri similis. Նման հօր իւրոյ. հայրաբարոյ. հօրամոյն.

Հայրանման որդիք նահատակին գրիգորի։ Հայրանման կամսարականն ներսէհ։ Հայրանման սեպուհն մամիկոնէից գրիգոր. (Փարպ.։)

Թագաւորեաց միհրդատ որդի նորա հայրանման առաքինութեամբ. (Պտմ. վր.։)