adv.

generally, universally.

adv.

ՀԱՆՐԱԲԱՐ γενικῶς generaliter. որ եւ ՀԱՆՐԱՊԷՍ. Հանրականապէս. ընդհանրապէս. առ հասարակ. սեռօրէն. բովանդակօրէն առեալ զամենեսեան կամ զամենայն. բոլորը մէկտեղ.

Հանրաբար նախախնամել նոցա զմարդիկ. (Շ. հրեշտ.։)