s.

barking, baying.

s.

ՀԱՋՈՒՄՆ որ եւ ՀԱՋԻՒՆ. Հաջելն. հաջողութիւն ներգործութեամբ.

Ի ձեռն հաջմանն երեւեցուցանեն զկարելն։ Որպէս շունք ի հաջմունսն. (Պտմ. աղեքս.։)

Սնոտի շանց նմանեցուցանելով՝ վարելոց հաջմամբ. (Պղատ. օրին. ՟Ջ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հաջումն հաջմունք
accusatif հաջումն հաջմունս
génitif հաջման հաջմանց
locatif հաջման հաջմունս
datif հաջման հաջմանց
ablatif հաջմանէ հաջմանց
instrumental հաջմամբ հաջմամբք