adj.

sighing, plaintive, doleful.

adj.

ὁδυνερός luctuosus. Ուր իցէ հառաչ. հեծեծական. եւ Սգալից. ողբալի. տխրական.

Եւ ոչ գոնէ ի ձեռն հրեշտակի. (այլ ինքնին ետ զհառաչական պատասխանին. Ոսկ. ի ՟ժ. կուս.։)

Լուար զհառաչական պատասխանիդ. (Մաշկ.։)