s.

creator, producer.

adj. s.

κτιστής, κτίζων creator. Ստեղծիչ. արարիչ. նոյնպէս ստուգաբանի եւ անունս Աստուած.

Ո՞վ է հաստիչ բաց յաստուծոյ մերմէ։ Զհաստիչ նորա։ Հաւատարիմ հաստչին. (՟Բ. Թագ. ՟Ի՟Բ. 32։ Ես. ՟Ի՟Բ. 11։ ՟Բ. Պետ. ՟Դ. 19։)

Պաշտել զաստուած արարիչ եւ զորդին հաստիչ, եւ զհոգին կազմիչ. (Ագաթ.։ Խոսր.։)

Ամենից հաստիչ յոչէից. (Նար. ՟Ի՟Բ։)

Արարիչ եւ հաստիչ ամենայնի. (Իգն.։)

Եւ Հաստատիչ. զօրացուցիչ.

Հաստիչ թալկացելոց. (ՃՃ.։)

Հաստիչ հոգւոց հաց. (Նար. ՟Գ։)

Բազումողորմ աստուած, եւ հաստիչ խաղաղութեան, հաստատեա՛ զանձինս մեր. (Ժմ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Օրէնսհաստիչ

Voir tout