adj.

plain, flat, even, level;
polished, smooth;
uniform, alike, equal;

adv.

unitedly;
evenly, plainly;
— հաւասար, on a level with, even with;
— եւ ուղիղ հասակ, fine-shaped, of a fine stature or figure;
— առնել, to level, to smooth;
to facilitate;
եղիցին առապարքն ի — ճանապարհս, the rough places shall be made smooth.

adj.

λεῖος planus ὀμαλός aequalis. Արդակ. յարդարուն. դիւր. ողորկ. տափարակ. դաշտաձեւ. ուղիղ. հաւասար, անստգիւտ. պարզ. դուրան, կոկ, շիտակ.

Եղիցին առապարքն ի հարթ ճանապարհս. (Ղկ. ՟Գ. 5։)

Հարթ ճանապարհ եղեն դիւրագնալի. (Շ. մտթ.։)

Թէպէտեւ բազմամանուածոյ (ճանապարհն), սակայն հարթ եւ հորդ. (Ոսկ. գծ.։)

Ճանապարհակից լինէր, առաջի նորա հարթ առնէր. (Ճ. ՟Գ.։)

Եղջերու ի հարթոջ ոչ կարէ հարկանել. (Մխ. առակ. ՟Ճ՟Թ։)

Հարթ յարմարութիւն սիրոյ. (Յհ. կթ.։)

Ի մարդկայնոցս ոչինչ հաստատուն եւ ոչ հարթ։ Ունելով հարթ իմն յաստուծոյ (կամ առ աստուծոյ) ամենեւին, որ թուի մեզ անհարթ. (Ածաբ. աղք.։)

Հարթ եւ հաւասար։ Հարթ եւ կազմ. (Շ. բարձր.։ Սարգ. ՟ա. պետր. ՟Ա։)

Հարթ եւ ուղիղ հասակաւ, վայելուչ եւ պայծառ երեսօք. (Արծր. ՟Ե. 11։)

Գոդեալ գմբեթաձեւ են երկինք, եւ ոչ իբր զհարթ ինչ ձեղուն. (Ոսկ. ես.։)

Խոնարհութիւն սրտի, եւ առողջութիւն հաւատոց, եւ ի սգաւորութիւն հարթ Բրս. (ճգն.։)

Սեղան շնորհաւոր ... հարթից եւ ինքնապատրաստից կերակրոց. (Բրս. պհ.։)

Որդին միածին, որդի հարթ, որդի անօրինակ. (Թէոփիլ. ծն.։)

Ձայն հարթ եւ ծանօթ. (Պրպմ.։)

Լինի հարթ եւ բութ ձայն. ((իբր վայրիջեալ, կամ թաւ). Երզն. քեր.։)

նխ.

ՀԱՐԹ. նխ. ἵσος ὀμαλός aequalis Հաւասար. նման. զերթ.

Իջին հարթ եղեն գետնոյ. յն. նստան ի գետին. (Ողբ. ՟Բ. 10։)

Ընդ ռնգունսն հոսեալ, հնչէր հարթ երկրի։ Որ եւ մկան հարթ եւ ճագարի եւ այլն. (Մագ. ՟Կ՟Թ. ՟Հ՟Բ։)

ՀԱՐԹ. մ. Հաւասարապէս. միօրինակ. ուղղապէս. ուղի՛ղ.

Հարթ հաւասար ամենեցուն ծագէ զնշոյլս իւրոյ ճառագայթիցն. (Նանայ.։)

Ոչ երբէք հարթ ընթանայ երիվար։ Ի հարթ տարածման գետնի։ Դիմադրութիւնն ի հակառակացն հարթ պահեալ. (Նար. ՟Ծ՟Դ. ՟Ձ՟Ե. ՟Ձ՟Զ։)

Հարթ եւ արդար պահել զիրաւացին. (Մխ. դտ.։)

Միայն թէ ընդ նմա յուխտ խաղաղութեան միաբան հարթ հաւասար դարձցի. (Յհ. կթ.։)

Անձնասիրութիւնն լինի արգել հարթ իմանալոյ զիրաւունս. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 11։)

Տ. ՀԱՐԹՀԱՒԱՍԱՐՈՒԹԻՒՆ

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անհարթ

Անհարթութիւն, ութեան

Անհարթչելի

Հարթածաւալ

Հարթակ

Հարթակեմ

Հարթայատակ

Հարթաչափ, ի

Հարթաչափեմ, եցի

Հարթաչափութիւն, ութեան

Հարթգոգաւոր

Հարթեմ, եցի

Հարթիչ

Հարթկորնթարդ

Հարթնում, եայ

Հարթութիւն, ութեան

Հարթուռուցիկ

Հարթուցանեմ, ուցի

Միահարթ

Սարահարթ

Voir tout