s.

a hundred;
century.

adj. s.

Հարիւրերորդ թիւն. հարիւրն. եւ Հարիւրաւոր.

Սկսայց ի միակէն, եւ անցից ի հարիւրեակն. (Եղիշ. մատն.։)

Միակն եւ տասնեակն եւ հարիւրեակն։ Հազարեակն ի հարիւրեկացն։ Յերկուց հարիւրեկաց բաղկացաւ։ Նուազագոյն հարիւրեակքն (կամ հարիւրակքն). (Փիլ.։)

Տասներեակս, հարիւրեակս, եւ բիւրեակս անուանեալ. (Առ որս. ՟Ժ՟Գ։)

Հարիւրեակն թիւ կատարեալ. (Վանակ. յոբ.։)

Ոչ ամս եօթանասներորդ, այլ մանաւանդ հարիւրեակս եօթներորդ. (Լմբ. ատ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հինգհարիւրեակ

Voir tout