adj.

hundred;

s.

cent;
տասն առ —, ten per cent.

adj.

ՀԱՐԻՒՐ ἐκατόν centum. գրի եւ ՀԱՐԵՒՐ (նովին հնչմամբ). Տասնիցս տասն. հարուր.

Հարիւր ոչխար։ Առցուք տասն այր ի հարիւրոց։ Առաջի հարիւրոց արանցդ։ Հարիւր առ հարիւր, եւ այլն։ Հարիւր ամենակատար թիւ, տասն տասնեկաւ բաղկացեալ. (Մխ. երեմ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Երեքհարիւր, ոց

Երեքհարիւրեքին, եցունց

Իննհարիւր, ոց

Իննհարիւրամեան

Հարիւրագլխի

Հարիւրադուռն

Հարիւրալիտր

Հարիւրակալ

Հարիւրակնեան

Հարիւրակրամ

Հարիւրաձեռանի

Հարիւրաձեռն

Հարիւրամասն

Հարիւրամեայ, մէից

Հարիւրամեան, մենից

Հարիւրամեդր

Հարիւրապատիկ

Հարիւրապատկեմ, եցի

Հարիւրապետ, աց

Հարիւրապետութիւն, ութեան

Voir tout