adj.

abundant, full;
— ձեռամբ, liberally, largely.

adj.

Իբր Բռնալիր, կամ առատ, լիուլի.

Սովորութիւն է ձեր՝ խուկս արկանել յեկեղեցիս, եւ հարստալիր ձեռամբ մատուցանել միշտ, զոր ի փառս աստուծոյ. (Պրպմ.։)