adj.

oppressive, vexatious.

adj.

τυραννικός tyrannicus. որպէս յն. Բռնաւորական.

Սքանչելի իրն վերադիտողացն՝ իբրու հարստահարական եղեւ առ սովաւ. (Պղատ. օրին. ՟Դ։)

Թշնամիք, եւ հարստահարականք. (անդ. ՟Ը։)