s.

bread-making;
baker's trade.

s.

ἁρτοποιτική, σιτοποιΐα pistoria (ars). Արուեստ եւ գործ հացարարաց կամ հացագործաց. հաց շինելը.

Ոչ պատրաստելով հաց ըստ յարմարագոյն հացարարութեան օրինակին. (Նիւս. երգ.։)

Ի մայրեւորութենէ ... եւ ի հացարարութենէ. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 27։)

Երկուս իրս հացարարութիւնն այն (եզեկիէլի ի պէսպէս նիւթոց) նշանակէր. (Նչ. եզեկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հացարարութիւն հացարարութիւնք
accusatif հացարարութիւն հացարարութիւնս
génitif հացարարութեան հացարարութեանց
locatif հացարարութեան հացարարութիւնս
datif հացարարութեան հացարարութեանց
ablatif հացարարութենէ հացարարութեանց
instrumental հացարարութեամբ հացարարութեամբք