adj.

producing corn in abundance.

adj.

Ուր յաւէտ առատ իցէ հաց կամ ցորեան. հացաշատ. հացամոլ.

Երկիր ցորենոյ եւ գինւոյ, հացաւէտ եւ գինաւէտ. յն. երկիր հացից. (Ես. ՟Լ՟Զ. 17։)

Յարգաւանդ եւ ի հացաւէտ տեղիս. (Խոր. ՟Բ. 8։)