adj.

ἱσόδοξος aeque gloriosus, et glorificatus. Հաւասար ի փառս կամ փառօք. փառակից. համափառ.

Որդի՝ հօր հաւասարապատիւ եւ հաւասարափառ. (Աթ. ՟Զ։)

(Հոգին) հաւասարափառ զուգաթիւ ընդ հօր. (Նար. գանձ հոգ.։)

Զուգապատուաց բնութեանն, եւ հաւասարափառաց. (Առ որս. ՟Ժ՟Գ։)

Հաւասարափառ ինքեան։ Աթոռակից եւ հաւասարափառ աստուծոյ. (Պրպմ. ՟Ի՟Զ. ՟Լ՟Բ։)