adj.

ironical, sarcastic, derisive, taunting, mocking.

adj.

իբր Հենգնական. διασυρτικός cavillatorius, irrisionis. Ուր իցէ հենգնութիւն. եպերողական. որ ինչ լինի ընդ կատակս եւ այպն առնելով.

Եհարց հեգնական բանիւք եպերելով։ Ոմանք հեգնական դնեն զբանս. (Արծր. ՟Գ. 5։ Շ. բարձր.։)

Հեգնական. ահա ադամ եղեւ իբրեւ զմի ի մէնջ. եւ այլն. (Երզն. քեր.։)

Հեգնականն. ո՛ւհ, յե՛հ (այսինքն վա՛հ). (Թր. քեր.։)