va.

to quiz, to deride, to ridicule, to jeer;
to gibe, to despise.

ՀԵԳՆԵԼ. cf. ՀԵՆԳՆԵԼ.

Մի՛ հեգնիցես զայր ի դառնութիւն անձին նորա. (Սիր. ՟Է. 12։)

Հեգնելով հեգնեաց զնա բանն աստուծոյ, ահաւասիկ ադամ եղեւ իբրեւ զմի ի մէնջ։ Հեգնեալ զադամ եւ զեւայ, հեգնեալ եւ զբանսարկուն. (Եփր. ծն.։ Կիւրղ. ծն.։)

Միշտ հեգնէին զնա։ Հեգնէ։ Հեգնելով ասէ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 32։ Մխ. երեմ.։ Գէ. ես.։)