adj.

sweet-tempered.

adj.

Հեզ եւ համբոյր. քաղցր. մարդասէր.

Հեզահամբոյր իշխանն սիւնեաց։ Հեզահամբոյրն ... զհաշտութիւն շնորհէ նմա. (Յհ. կթ.։)

Հեզահամբոյր մեղմութեամբ. (Անան. եկեղ։)