cf. ՀԵԶԱԲԱՐ. եւ ՀԵԶԻԿ.

Հեզօրէն խօսիմ. (Իսիւք.։)

Հեզօրէն հանդարտաբար յէշ նստեալ։ Զհեզօրէն գալուստն խոնարհութեամբ. (Գանձ.։ Վրդն. օրին.։)

Կենագործօղ առաքինութեան հեզօրէն. (Երզն. մտթ.։)