adj.

mild, meek, gentle, affable;
calm, tranquil, still;

adv.

softly, gently.

adj.

πραΰς, πρᾷος mitis, mansuetus, lenis ἠσύχιος tranquillus ἑπιεικής aequus, modestus եւ այլն. (լծ. արաբ. խէզէ ... ) Քաղցր եւ համբոյր բարուք. մեղմ. ամոք. անբարկացող. համբերող. լռիկ. հլու. հանդարտ. խաղաղ. ցածուն. պարկեշտ. նազելի.

Այրն մովսէս հեզ էր յոյժ քան զամենայն մարդիկ։ Այր հեզ՝ բժիշկ է սրտի։ Հեզ բարոյիւք, եւ հանդարտ սրտիւ։ Հեզ եմ, եւ խոնարհ սրտիւ։ Հեզոց եւ խոնարհաց։ Ի հեզս եւ ի խոնարհս։ Անկռիւս լինել, հեզս։ Հեզ, դիւրահաւան։ Բարերարացն եւ հեզոցն.եւ այլն։

Խոնարհք եւ հնազանդք եւ հեզք բարձրանան. (Յճխ. ՟Բ։)

Հեզ առ զրկիչսն լինելով. (Խոսր.։)

Համբոյրս, հեզս։ Ի պարս հեզոց. (Նար.։)

Այս մահուս պատուհասս հեզս արար զմեզ. (Լմբ. սղ. ՟Ձ՟Թ։)

ՀԵԶ. իբր Հեզական. մղմիկ. դաշն.

Ասէ հեզ ձայնիւ. (Վրք. հց. ՟Զ։)

Խաղաղ եւ հեզ ցօղով արբուցանէ զտունկս եւ զբոյսս. (Յճխ. ՟Ժ՟Ա։)

Հանդարտագոյն եւ հեզ շաժման գլխոյ. (Փիլ. տեսական.։)

Հեզ նուաստութեան պատուիրան։ Անյիշաչար, եւ հեզ ներողութիւն. (Պիտ.։ Նանայ.։)

adv.

ՀԵԶ. մ. cf. ՀԵԶԱԲԱՐ.

Հեզ դու ակնարկեա՛ ի մեզ գթութեամբ. (Տաղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բեհեզ, ոց

Բեհեզեայ

Բեհեզեղէն, ղինի, նաց

Հեզաբան

Հեզաբանեմ, եցի

Հեզաբանիկ

Հեզաբան լինիմ

Հեզաբանութիւն, ութեան

Հեզաբար

Հեզաբարոյ

Հեզագնաց

Հեզախօս

Հեզահամբոյր

Հեզահոգի

Հեզամիտ

Հեզանք

Հեզաշարժ

Հեզասահ

Հեզասաղարթ

Հեզացուցանեմ, ուցի

Voir tout