adj.

Հեռի ձգեալ. եւ Հեռի. հեռաւոր. երկայնաձիգ. յերկարաձիգ.

Նետս արձակէր հեռաձիգս. (Նար. ՟Ղ՟Բ։)

Տանել յագարակն, որ է հեռաձիգ վայրօք ի քաղաքէն իբրեւ ՟Ի մղոնաւ. (ՃՃ.։)

Ի հեռաձիգ վայրս հատուցանել. (Շիր.։)

Ճանապարհորդեալ ընդ հեռաձիգ աշխարհն հռովմայեցւոց. (Ուռհ.։)

Թէպէտեւ հեռաձիգ ժամանակաւ կրէր զմահն. (Նանայ.։)