adj.

Բացարձակ. հեռաստան. հեռաւոր.

Որք զհեռարձակ ուղեգնացութիւնսն առնեն. (Բրս. պհ.։)

Ոչ ի հեռարձակ վայրաց բազում աշխատութեամբ հայցել եւ ածել։ Ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ թշնամիս. (Պիտ.։)

Երեւեցուցից զնա մինչեւ ի հեռարձակ. (Սիր. ՟Ի՟Դ. 44. իմա՛ որպէս յն. մինչեւ ի հեռաստան։)