s.

remoteness, distance;
absence, length, space, interval;

mar.

— ի ցամաքէ, sea-room.

s.

μακρότης longinquitas, longitudo διάστημα, ἁπόστασις distantia, absentia. Հեռաւոր գոլն. հեռացումն. բացակայութիւն. եւ Միջոց. անջրպետ. չափ հեռի գոլոյ. երկարութիւն. եւ Հեռաստան.

Գնաց անտի՝ թոյլ տալ սրտմտութեան նոցա հեռաւորութեամբ նորա. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 15։)

Ըստ հեռաւորութեան արեգականն սակաւ գայ ի նա լոյսն. (Եզնիկ.։)

Անչափ կամ լայնաձիգ հեռաւորութեամբ. (Խոսր.։ Նար.։)

Իբրեւ ի հեռաւորութենէ եկեալ սիրելի եղբայր կամ որդի. (Մաշկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հեռաւորութիւն հեռաւորութիւնք
accusatif հեռաւորութիւն հեռաւորութիւնս
génitif հեռաւորութեան հեռաւորութեանց
locatif հեռաւորութեան հեռաւորութիւնս
datif հեռաւորութեան հեռաւորութեանց
ablatif հեռաւորութենէ հեռաւորութեանց
instrumental հեռաւորութեամբ հեռաւորութեամբք