adj.

following, next, subsequent.

adj.

ἁκόλουθος sequens ἑφἐξῆς quod deinceps. Որ ոք կամ որ ինչ զհետ գայ. յետագայ. հետակայ. հետագոյ. յաջորդ. հետեւորդ.

Ծննդոց եւ հետագայ մանկանցն։ Նման սմին եւ հետագայս (զինուորութիւն յետ մշակութեան ճառելի). (Պիտ.։)

Զորս հետագայս (բան) զայսոսիկ հաստատեսցէ։ Որպէս եւ հետագայ կարգ պատմութեանս յայտ առնէ. (Ոսկ. գծ.։)

Որպէս եւ հետագայս ցուցանէ բան։ Հետագայ բանիւս, զոր ասէ. (Խոսր.։ Բրսղ. մրկ.։)

Զանուն, զբայ, եւ զհետագայս նոցա զմասունսն. (Մագ. քեր.։)

Եկա՛յք կերա՛յք, եւ հետագայիւքն զարթուցանէ զնոսա։ Զոր եւ հետագայ բանիւս յայտնէ։ Զսոյն խորհուրդ եւ հետագայ ձայնիւս նշանակէ. (Գէ. ես.։)