va.

to draw behind or after.

ՀԵՏԱՁԳԵԼ ՀԵՏԱՁԳԻԼ. Զհետ իւր ձգել. եւ ձգիլ՝ բերիլ զհատ այլոց.

Ամենայն ջրայնոց կառավարեալ՝ ընդ այն ճանապարհ հետաձգէր. (Ճ. ՟Ա.։)

Կարծեմ եւ զհետաձգելն գոլ պոռնկութիւն. (Կլիմաք.։)