va.

to send after, to cause to pursue.

ՀԵՏԱՎԱՐԵԼ. Զհետ վարիլ. հետամուտ լինել. եւ Հետազօտել.

Զղջացան ընդ թոյլ տալն նոցա ելանել. որով հետավարք եղեն. (Լմբ. իմ.։)

Ո՞ հոտոտելեօք քան զշուն ստուգագոյն, զոր ասեն ռընգամբքն որսալ եւ հետավարել։ Զիւրաքանչիւր ուրուք պատճառսն հետավարել եւ քննել. (Փիլ. իմաստն. եւ Փիլ. լին. ՟Գ. 43։)

ՀԵՏԱՎԱՐ ԼԻՆԵԼ. ՀԵՏԱՎԱՐԵԼ ՀԵՏԱՎԱՐԻԼ. որպէս Վարել զայլս ի հետամտել.

Հետավարեալ զասպականեացն հոյլս. (Պիտ.։)