s.

syllogism.

s.

συλλογισμός syllogismus. Հետեւութիւն բանի կամ բանից. ըստ յն. հաւաքաբանութիւն.

Ոչ է կարողութիւն հիւսել զհետեւաբանութիւն, եթէ ոչ նախ ուսանիմք, զի՛նչ է հետեւաբանութիւն, եւ ուստի՛ եղանի. (Սահմ. ՟Բ։)

Ուր ի (Լծ. հյ.) ասի.

Ասէ նախ զհետեւաբանութիւն ուսանել, զի՛նչ է, եւ ուստի՛։ Ամենայն իրք հետեւանք ունի. մարդոյն հետեւանք է սահման իւր ... զի՛նչ սահմանել կամիս, նախ զհետեւանքն գիտեա՛։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հետեւաբանութիւն հետեւաբանութիւնք
accusatif հետեւաբանութիւն հետեւաբանութիւնս
génitif հետեւաբանութեան հետեւաբանութեանց
locatif հետեւաբանութեան հետեւաբանութիւնս
datif հետեւաբանութեան հետեւաբանութեանց
ablatif հետեւաբանութենէ հետեւաբանութեանց
instrumental հետեւաբանութեամբ հետեւաբանութեամբք