ՀԵՏԵՒՈՂԱԲԱՐ ՀԵՏԵՒՈՂԱՊԷՍ. cf. ՀԵՏԵՒԱԲԱՐ. եւ ՀԵՏԶՀԵՏԷ.

Հետեւողաբար բուռն հարեալ, միաւորեալ. (Անան. ի պետր.։)

Յառաջ խաղացին առ սահմանօքն ասորեստանի. երթեալ հետեւողաբար յերուսաղէմեանն հասանէին քաղաք. (Կաղանկտ.։)

Որպէս մեք վայելեմք յաստուծոյ բարերարութեան շնորհսն, վարեսցուք հետեւողապէս առ մարդիկ. (Շ. ՟բ. պետ. ՟Ի՟Ե։)