adj.

dishevelled;

adv.

with — hair or locks.

adj. adv.

λύουσα τάς τρίχας solutis crinibus. Որ արձակ թողու զհերս գլխոյն. կամ հոլանի, որպէս լկտի կամ սգաւոր կին. արձակ հերովք. մազերը բաց ու ցրցնքած, փաչատած մազերով.

Վարսս մերկացեալ, հոլանեալ, հերարձակ ցտեալք. (՟Գ. Մակ. ՟Դ. 6։)

Հերարձակս կացուցանել յանդիման ամենեցուն։ Ընթացաւ հերարձակ առ թագաւորն. (ՃՃ.։)

Կանայքն կանչիւք հերարձակ զայտսն ցտեն։ Ի տեսիլ անամօթ կանանցն հերարձակաց. (Մանդ. ՟Ի՟Գ։)

Կինն հերարձակ։ Ո՛չ կին հերարձակ առ սնարսն, եւ ոչ որդիք. (Բրս. ապաշխ.։ Ոսկ. մ. եւ Ոսկ. ՟ա. տիմ.։)

Ընթացան կանայք մեծաւ հառաչանօք հերարձակք. (Հ=Յ. յնվր. ՟Բ.։)

Երթեալ հերարձակ անկաւ առաջի գերեզմանին. (Հ=Յ. փետր. ՟Ժ՟Բ.։)

Յորժամ հասանէ դեւն ի մոլին, զգետնի զարկուցանէ, հերարձակ առնէ. (Ոսկ. ես.։ (իբր ռմկ. մազոտ, իրդլախ )։)